Collectieve inkoop hybride warmtepomp

In opdracht van de gemeente Reusel de Mierden organiseren wij een project waarbij tien tot twintig inwoners van de gemeente worden begeleid in de keuze en aanschaf van een hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp werkt samen met een gasgestookte cv-ketel. De warmtepomp doet de lage warmte behoefte, de gasketel de hoge warmtebehoefte. Op deze manier kan gemiddeld 50% van het aardgasgebruik bespaard worden.
Met een collectieve aanpak wordt de drempel om over te gaan tot de installatie van een hybride warmtepomp verlaagd. Men neemt de beslissing niet alleen; er zijn eenduidige adviezen; de kosten worden gedrukt, de uitvoering wordt begeleid en de gemeente ondersteunt het initiatief.
Bij een goed resultaat zal het project voor anderen een voorbeeld zijn om te volgen.
De energie adviseur van KempenDuurzaam volgt deze aanpak:

  1. Werving deelnemers (pr en publiciteit)
  2. Informatiebijeenkomst voor deelnemers
  3. Inventarisatie woonomstandigheden deelnemers. Resultaat: programma van eisen
  4. Selectie lokale/regionale installatiebedrijven
  5. Aanbesteding bij maximaal 3 geselecteerde bedrijven
  6. Gunning opdracht (collectief besluit alle deelnemers)
  7. Informatiebijeenkomst gericht op de uitvoering
  8. Uitvoering; subsidieaanvraag (PR en publiciteit)
  9. Evaluatie na volledige uitvoering (zowel technisch als procesmatig)