VOOR OPDRACHTGEVERS

KempenDuurzaam is een coöperatie die huishoudens en MKB ondernemingen en VvE’s ontzorgt bij het realiseren van energiebesparingsmaatregelen of het verduurzamen van woningen of bedrijfsgebouwen. Het traject van het ontzorgen van deze opdrachtgevers wordt uitgevoerd door professionele gekwalificeerde energie adviseurs.


Voor gemeenten
KempenDuurzaam beschikt over ervaren projectleiders met kennis van energetica, bouwkunde, commercie en financiën. Zij kunnen in opdracht van gemeenten leiding geven aan collectieve projecten voor inwoners om energie te besparen of over te stappen op duurzame energie. Door hun kennis en achtergrond zijn zij in staat om bijvoorbeeld offertes van leveranciers met elkaar te vergelijken en van daaruit verantwoorde keuzes te maken.
KempenDuurzaam neemt deze projecten aan en zoekt daar de best passende projectleider bij voor gemeenten. De projectleider begeleidt en adviseert de betrokken inwoners en stemt dit periodiek af met de gemeente als opdrachtgever. Ontzorging dus voor de gemeente.

Voor bedrijven en ondernemers
De allround gekwalificeerde projectleiders van KempenDuurzaam zijn bij uitstek geschikt om ondernemers te adviseren en te begeleiden in projecten die als doel hebben om energie te besparen en/of het energieverbruik meer uit duurzame energiebronnen te halen. Onze professionele kennis strekt zich uit over alle aspecten van de gebouwde omgeving, dat wil zeggen bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen of bedrijfswoningen. Afgestemd op de financiële ruimte van jouw bedrijf, maken wij meerjaren-investeringsplannen en begeleiden bij de uitvoering. Ontzorging dus voor jou als ondernemer.
Energiebesparing en verduurzaming van bedrijfsprocessen laten wij graag over aan ter zake gespecialiseerde deskundigen.

Voor woningcorporaties
In opdracht van woning corporaties kunnen wij huurders of kopers van huurwoningen adviseren en begeleiden bij energiebesparende- of verduurzamingsmaatregelen.
De professionele energie adviseurs van KempenDuurzaam beschikken over alle benodigde competenties om leiding te geven aan collectieve energiebesparings- of verduurzamingsprojecten. Ontzorging dus voor de woningcorporatie.

Voor bewoners
Wanneer jij als huiseigenaar overweegt om energie te gaan besparen of om je woning te verduurzamen, maar geen tijd of zin hebt om je te verdiepen in de verschillende mogelijkheden, dan kan KempenDuurzaam dit traject uit handen nemen. Onze energie adviseurs maken een scan van jouw woning en baseren daarop een advies. Afhankelijk van jouw keuze maken zij een Plan van Aanpak dat zich over één of meerdere jaren uitstrekt en is afgestemd op jouw financiële mogelijkheden. Bij de realisatie houden zij toezicht op de juiste uitvoering. Ontzorging dus van jou als bewoner.