Ontzorgen van huurders

Woningstichting de Zaligheden in Eersel heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij ondersteunen daarom kopers van woningen van de Woningstichting bij het plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen of  gebruik van duurzame energiebronnen. In overleg met de nieuwe eigenaar voert KempenDuurzaam een energiescan in de woning uit. Deze vormt de basis voor een  woningverbeteringsplan dat door ons wordt opgesteld in overleg met de eigenaar. Indien wenselijk strekt dit woningverbeteringsplan zich over meerdere jaren uit. De financiële polsstok van de nieuwe eigenaar is daarbij bepalend. Wanneer daartoe behoefte is, wordt gedurende maximaal vijf jaar minimaal één keer per jaar een coachingsgesprek gehouden door de energie adviseur van KempenDuurzaam. Hierbij wordt de eigenaar ondersteund bij de uitvoering van het verbeteringsplan, bijvoorbeeld bij de selectie van één of leveranciers van duurzame maatregelen.
Op deze wijze geeft de Woningstichting mede inhoud aan haar duurzaamheidsdoelstellingen.