19 mei informatie avond hybride warmtepompen

Op donderdag 19 mei 2022 zal KempenDuurzaam een informatieavond verzorgen over hybride warmtepompen. De bedoeling is om dan te kijken of er voldoende belangstelling is om voor maximaal 20 inwoners van de gemeente Reusel de Mierden een collectief project te starten. Daarbij zal KempenDuurzaam de bewoners adviseren op basis van hun eigen specifieke woonsituatie. Daarna zullen er collectieve offertes worden opgevraagd bij leveranciers in de regio en zullen er goed onderbouwde keuzes worden gemaakt.

Als je belangstelling hebt om aan het project mee te doen, kom dan naar de informatie avond op 19 mei in cultureel centrum de Kei in Reusel de Mierden. De avond begint om 19.00 uur.

Je kunt je ook opgeven door een mailbericht te sturen aan info@kempenenergie.nl